Naši entiteti • Merin Group Naši entiteti • Merin Group

Naši entiteti

Merin Asset Management

Je nezavisna kompanija u okviru Merin Grupe, koja lokalnim i međunarodnim investitorima kroz integrisanu poslovnu platformu pruža kompletan obim usluga iz oblasti razvoja projekata, prodaje/zakupa projekata i usluga upravljanja imovinom.

Sa svojim izuzetnim iskustvom i ostvarenim istorijskim rezultatima u svim aspektima usluga, Merin Asset Management je pozicioniran kao jedan od lidera na tržištu.

Portfolio kompanije Merin Asset Management uključuje investicione projekte Merin Grupe, kao i projekte nezavisnih investitora, od čije strane je Merin Asset Management bio angažovan .

Merin Asset Management Obim usluga::

  • Identifikacija i akvizicija lokacija za izgradnju
  • Dizajn menadžment i ishodovanje građevinske dozvole
  • Finansijski i pravni konsalting u vezi sa razvojem i finansiranjem projekata
  • Strateška postavka operativnih procedura za završene projekte
  • Operativno upravljanje objektima
  • Izdavanje u zakup, prodaja i marketing
  • Analiza performansi operativnih objekata
  • Pravne usluge i pomoć pri obezbeđivanju stambenih kredita za kupce stanova
  • Restrukturiranje poslovanja i repozicioniranje

MERIN GRUPA je jedna od vodećih grupacija za investiranje i uslužne delatnosti u domenu nekretnina sa sedištem u Beogradu.

Merin Investments

Predstavlja skup posebnih namenskih kompanija (SPV), povezanih sa sopstvenim investicionim projektima Merin Grupe.

Naš investicioni interes obuhvata različite kategorije projekata, imajući u vidu da kontinuirano težimo maksimalnom iskorišćenju konkurentske prednosti stečene sveobuhvatnim uključivanjem u regionalni sektor nekretnina. Tim putem smo obezbedili opsežno poznavanje tržišta i osećaj za pravovremeno planiranje razvoja projekata.

Misija Merin Investments i njenih renomiranih partnera u investiranju kapitala je pronalaženje atraktivnih mogućnosti ulaganja i povećanju tržišnih standarda sa svakim realizovanim projektom.

Svim investicionim poduhvatima realizovanim od strane skupa posebnih namenskih kompanija (SPV)Merin Investments, u potpunosti upravlja kompanija Merin Asset Management