O nama • Merin Group O nama • Merin Group

Merin Grupa je jedna od vodećih grupacija za investiranje i uslužne delatnosti u domenu nekretnina sa sedištem u Beogradu.

Reč generalnog direktora

Poslovna filozofija Merin Grupe zasniva se na proaktivnom pristupu i stalnoj težnji da nadmašimo sopstvena dostignuća, kao i očekivanja naših partnera i klijenata.

Verujemo da je postizanje dugoročnih ciljeva moguće samo uz punu posvećenost, visok nivo profesionalnog integriteta i konstantnu težnju ka inovacijama i samousavršavanju.

Naše poslovanje je ukorenjeno u sveobuhvatnom akademskom i profesionalnom iskustvu našeg tima, kao i znanju stečenom kroz projekte koje smo realizovali i vodili u različitim segmentima sektora nekretnina.

Fokus našeg poslovanja i svi naši resursi usmereni su ka identifikaciji i realizaciji najatraktvnijih prilika za ulaganje na tržištma u razvoju u CIE regionu.

U ime tima Merin Grupe,
Đura Stanić, generalni direktor

Šta mi radimo

Project development and Asset management

PROPRIETARY INVESTMENT VENTURES

Pružamo kompletan obim profesionalnih usluga konsolidujući stručnost i dubinsko znanje i iskustvo naše dve nezavisne poslovne grane Project development i Asset management Proprietary investment Ventures.

Merin Grupa je jedna od vodećih grupacija za investiranje i uslužne delatnosti u domenu nekretnina sa sedištem u Beogradu.

Zahvaljujući pažljivo formiranom internom timu, Merin Grupa svojim delovanjem pokriva celokupan investicioni ciklus, počev od due diligence faze, pa sve do izgradnje i prodaje, integrišući na taj način najviše standarde struke i dodatnu vrednost, po kome je Merin kao brend prepoznatljiv.

Know-how i sposobnosti našeg tima su angažovani za sve investicione poduhvate Merin grupe, ali su takodje na raspolaganju i drugim investitorima.

Misija

Primenjujemo sveobuhvatno stečeno iskustvo i koristimo utvrđene najbolje prakse kako bismo tržištu ponudili jedinstvene proizvode, uz minimizaciju rizika i maksimizaciju profita.

Naša misija je razvoj i implementacija strategija koje transformišu ideje i investicione prilike u izuzetno uspešne i isplative projekte.

Vizija

Naša vizija vodi sve aspekte našeg poslovanja, jer kompanija nastavlja da ostvaruje održivi rast i dugoročno generisanje profita.

Odlučni smo da nastavimo trend rasta i učvrstimo se na tržištu Centralne i Istočne Evrope kao jedna od vodećih kompanija u sektoru nekretnina. Istovremeno pažljivo negujemo strateške odnose sa postojećim partnerima i ostajemo otvoreni za stvaranje novih.Naš prioritet je da Merin Grupa bude pozitivno i inspirativno radno okruženje, koje privlači najbolje kadrove, motivisane da rade na najvišem nivou, i samim tim generišu dugoročnu vrednost za naše akcionare.

Priča o uspehu koji pomera granice

Po osnivanju, prvobitna delatnost Merin Grupe bila je pružanje usluga u domenu nekretnina za vodeće generalne izvođače na srpskom tržištu. Stečeno iskustvo i znanje nam je omogućilo da proširimo obim poslovnih poduhvata i uđemo na tržište nekretnina i kao investitor sopstvenog kapitala, istovremeno koristeći unosne mogućnosti ulaganja u regionu.

Danas je Merin Grupa je priznati, nezavisni investitor, graditelj i pružalac punog opsega usluga u domenu nekretnina, čiji je broj planiranih projekata jedan od najvećih u regionu.

Formiranje dugoročnih strateških partnerstava, optimizacija procesa i posvećenost detaljima tokom čitavog investicionog ciklusa, kako na polju sopstvenih ulaganja tako i na polju pružanja usluga spoljnim klijentima, osnov su naše poslovne filozofije na kojoj počiva celokupna organizacija našeg poslovanja.